CP Hakkında

İyi Tarım Uygulamaları, tarımsal üretim sisteminin; iyi tarimsosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlık ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirilebilmesi için uygulanması gereken işlemler olarak tanımlanmaktadır. (İyi Tarım Uygulamaları hakkında Yönetmelik 07.12.2010)


İTU standardı mevcutta kabul görmüş bir çok standardı içine alarak, hayvansal üretimin ilk noktası olan çiftlik ünitesine tüm gıda işleme tesislerinde gördüğümüz standartların uygulanmasını ve ilave olarak hayvan refahı ile ilgili ön gereksinimleri sağlamaktadır.

Pratik anlamda; İTU etiketine sahip tavuk ürünlerinde

Tavukların ilk gününden kesimine kadarki tüm süreçlerinin izlenebilir olduğu,

Tüm tavukların hayvan refahı öngereksinim şartları altında yetiştirildiği,

İnsan sağlığına zararlı tüm etkenlerin kontrol edildiği

Tüm üretim süreçlerinde çevreye zarar verilmediği ve

Bütün bunların devlet gözetimindeki 3. Taraf bir bağımsız denetçi tarafından belgelendiği anlaşılmaktadır.


Yani İTU belgesini gördüğünüzde belge sahibi olan çiftlik alanlarının: 

cp_ıso_rszd

CP; üretim süreçlerinde bu standardın gerekliliği olan şartları sağlayabilmek adına tüm İTU’lü kümesleri için çok özel bir izleme programıyla; yetiştirilen tüm sürülerinde kesim öncesinde insan sağlığı için kritik önem taşıyan patojen bakteri (Salmonella) , antibiyotik ve veteriner ilaç kalıntıları yönünden sürekli test gerçekleştirmekte ve insan tüketimine uygun ve güvenilir ürün üretmeyi garantilemektedir.

Sertifikalarımız