CP Türkiye, ‘Türkiye’de gıda sektöründe en üretken ve verimli işi yapmak’ vizyonununa sahiptir. Bu vizyonu gerçekleştirmek için Bilgi Güvenliği’nin önemli bir rol oynadığı bilinciyle, aşağıdaki ilkeleri benimsemektedir.

• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin gerekliliklerini yerine getirmek ve sürekli iyileştirilmesini sağlayarak verimliliği arttırmak,
• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında tüm yasa ve regülasyonlardan doğan gereksinimlere uyumlu hareket etmek.
• CP Türkiye ve CPF Grup müşteri bilgilerinin, sahip olunan bilgi varlıklarının, gerek ülkemizde gerekse grup şirketlerinden aktarılan tecrübelerle ortaya çıkmış olan know-how’ın korunması ve bunlara karşın oluşabilecek risklerin sistematik olarak yönetilmesi,
• İş ortaklığı yapılan firmalarla karşılıklı bilgi alışverişinin güvenlik gereksinimlerini garanti altına almak,
• Bilgi teknolojileri başta olmak üzere tüm iş süreçlerinin BGYS ile uyumluluk göz önüne alınarak sürdürülmesi 
• Başta ana iş kolu olan üretim süreçleri olmak üzere kritik iş süreçlerinde iş kesintilerinin önüne geçmek için iş sürekliliği planları hazırlamak ve düzenli testlerini gerçekleştirmek,
• Kurumsal işleyişimiz için düzenleyici prensipler oluşturarak bilgi güvenliğini etkin biçimde yönetmek ve bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek zararları minimize etmek,

Bu ilkeler ışığında, bilgi güvenliği yönetim sistemimiz aşağıdaki amaçlar için bir çerçeve oluşturur:

- Bilgi güvenliğini yönetmek için yön, ilke ve çerçeveyi belirler.
- Bilgi güvenliği yönetimimizin iş gereksinimlerimize ve bilgi güvenliği gerekliliklerine uyumlu olmasını sağlamak.
- Uluslararası standartları takip ederek sürekli iyileşmeyi sağlamak üzere risk bazlı bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmak
- CP Türkiye bünyesinde bilgi güvenliğinin öneminin farkındalığını oluşturmak.
Sertifikalarımız